package

org.neshan.graphics

کلاس‌ها

ARGB این کلاس برای کار با رنگ‌ها در فرمت RGBA استفاده می‌شود. 
Bitmap این کلاس برای ویرایش، ذخیره‌سازی، فشرده‌‌‌سازی ، استخراج و تغییر سایز تصاویر استفاده می‌شود.