وب‌سرویس‌های نشان

وب‌سرویس تبدیل نقطه به آدرس
نگارش 1.0.0

از طریق وب‌سرویس تبدیل نقطه‌ی جغرافیایی به آدرس به سادگی می‌توانید با ارسال طول و عرض جغرافیایی موردنظر، اطلاعاتی نظیر آدرس دقیق، نام محله، منطقه‌ی شهرداری، در طرح ترافیک بودن (تهران) و در طرح زوج و فرد بودن (تهران، مشهد، اصفهان) آن نقطه را دریافت کنید.

شیوه‌ی فراخوانی:
GET:
	https://api.neshan.org/v1/reverse?lat=LATITUDE&lng=LONGITUDE
Headers:
	Api-Key: YOUR_API_KEY
پارامترهای ورودی:
 • lat: عرض جغرافیایی (latitude)
 • lng: طول جغرافیایی (longitude)
فرمت پاسخ:
{
  "neighbourhood": "هلال احمر",
  "address": "احمدی سخا، نزدیک به انتظاری",
  "municipality_zone": "11",
  "in_traffic_zone": false,
  "in_odd_even_zone": true
}
اجزای این پاسخ بصورت زیر می‌باشند:
 • neighbourhood: نام محله (در صورت وجود)
 • address: آدرس نقطه‌ی موردنظر
 • municipality_zone: منطقه شهرداری
 • in_traffic_zone: آیا نقطه‌ی موردنظر در طرح ترافیک قرار دارد؟
 • in_odd_even_zone: ایا نقطه‌ی موردنظر در طرح زوج و فرد قرار دارد؟