NTMarker


@interface NTMarker : NTBaseMarker

این کلاس برای رسم یک المان مارکر با یک bitmap که بصورت ایستا رسم شده‌است و می‌توان آن را روی نقشه نمایش داد. استفاده می‌شود.

 • یک marker با استفاده از map position و یک استایل می‌سازد.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)initWithPos:(NTLngLat *)pos style:(NTMarkerStyle *)style;

  Swift

  init!(pos: NTLngLat!, style: NTMarkerStyle!)

  Parameters

  pos

  محل marker

  style

  استایل marker

 • استایل marker را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTMarkerStyle *)getStyle;

  Swift

  func getStyle() -> NTMarkerStyle!

  Return Value

  استایل marker

 • استایل marker را تنظیم می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setStyle:(NTMarkerStyle *)style;

  Swift

  func setStyle(_ style: NTMarkerStyle!)
 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  -(void)dealloc;